Помош околу објавување на огласи

Како се објавуваат огласи на pedigre.mk?

 1. Прв чекор кон објавување на оглас е со кликање на копчето „Објави Оглас“ кое се наоѓа во горниот десен агол од веб страната. 
 2. Потоа ќе Ви се отвори нова страница каде ќе има 3 точки:
  -Првата точка означува има на пакетот каде во моментов има еден пакет и е бесплатен. Потребно е да кликнете на копчето „Одбери“ за да продолжите понатаму.
 3. Второто поле од формата за огласување е делот за одбирање на Вашата посакувана категорија (пример: Вдомување). По селектирање на категоријата, почекајте неколку секунди за да Ви се отворат повеќе информации за пополнување на Вашиот оглас.

Пополнете ги информациите за Вашиот оглас како:

 • Наслов на огласот
 • Информации
 • Држава
 • За кој град се однесува огласот
 • Фотографии
 • Град на објавување (Вашиот град)
 • Лични податоци (Име, тел.број, емаил)

Третата точка и последна, е функцијата за пријавување на веќе постоечки корисник или пак регистрирање на нов. Доколку немате направено профил, регистрацијата нема да Ви одземе повеќе од 1 минута. Потребно е активна емаил адреса и корисничко име. Лозинката, за дополнително користење на платформата, ќе Ви биде пристигната на вашата емаил адреса (проверете и Спам фолдерот).