Контакт

Креатори и сопственици на платформата:

Ванчо Ѓорѓиев


info@pedigre.mk

070 373 / 083

Димитар Бачваровски


info@pedigre.mk

078 455 / 649

Дарко Бачваровски


info@pedigre.mk

077 750 083

За сите прашања, пополнете ја следната форма: