Промоции и Маркетинг

ОГЛАСУВАЊЕ

Објавувањето на огласите ќе бидe бесплатно до крајот на 2019 година. По истекување на промотивниот период, огласувањето ќе биде симболичина цена од 100 до 300 денари во зависност од желбата на поставување на Вашите огласи.


Огласување

 • 100 ден. + ДДВ за огласување до 30 огласи во времетраење од една година за една регистрација (еден корисник).
 • 150 ден. + ДДВ за огласување до 100 огласи во времетраење од една година за една регистрација (еден корисник).
 • 200 ден. + ДДВ за неограничено огласување во времетраење од една година за една регистрација (еден корисник).

Промотивни огласи

 • 100 ден. + ДДВ во делот Популарни огласи“ на почетна страна во времетраење од 7 дена.
 • 150 ден. + ДДВ во делот Популарни огласи“ на почетна страна во времетраење од 14 дена.
 • 100 ден. + ДДВ во делот на одбраната категорија над сите останати огласи во времетраење од 7 дена.
 • 150 ден. + ДДВ во делот на одбраната категорија над сите останати огласи во времетраење од 14 дена.
 • 200 ден. + ДДВ во делот Популарни огласи“ на почетна страна и одбраната категорија над сите останати огласи во времетраење од 10 дена.
 • 300 ден. + ДДВ во делот Популарни огласи“ на почетна страна и одбраната категорија над сите останти огласи со колоризирана позадина во времетраење од 15 дена.

Објавување на ветеринарни клиники, пет-шопови, организации, производи…

За објава во категорија:

 • 3,000 ден. + ДДВ во времетраење од 3 месеци.
 • 5,000 ден. + ДДВ во времетраење од 6 месеци.
 • 8,000 ден. + ДДВ во времетрање од 12 месеци.

 

МАРКЕТИНГ ОПЦИИ - БАНЕРИ

Објавување на банери во времетраење од 7, 15 или 30 дена. Во цената не се вклучени изработки на банерите. За изработка можете да ги контактирате нашите партнери Студио Графика (клик на линкот).  

Максимална големина на банерот треба да биде до 1МБ (мега-бајт).

Дозволени димензии (px: wide-height):

 • 728×90
 • 1200×120
 • 300×250
 • 300×600
 • 320×50 (мобилна)

Поставеност на банерите – Почетна страна

Со димензија 728×90 на почетна страна делот под „Популарни огласи“:

 • Во времетраење од 7 дена: 1,200 ден. + ДДВ.
 • Во времетраење од 15 дена: 1,800 ден. + ДДВ.
 • Во времетраење од 30 дена: 3,000 ден. + ДДВ.

Со димензија 1200×120 на почетна страна во делот над „Популарни огласи“ веднаш под менито:

 • Во времетраење од 15 дена: 2,000 ден. + ДДВ.
 • Во времетраењ од 30 дена: 3,500 ден. + ДДВ.

Со димензија 300×250 на почетна страна во десниот дел од веб страната (сајд-барот):

 • Во времетраење од 15 дена: 1,500 ден. + ДДВ.
 • Во времетраење од 30 дена: 2,000 ден. + ДДВ.

Со димензија 300×600 на почетна страна во десниот дел од веб страната (сајд-барот):

 • Во времетраење од 15 дена: 2,000 ден. + ДДВ.
 • Во времетраење од 30 дена: 3,000 ден. + ДДВ.

Поставеност на банерите – Почетна страна и одбраната категорија

Со димензија 300×250 на почетна страна и одбраната категорија во десниот дел од веб страната (сајд-барот):

 • Во времетраење од 15 дена: 2,000 ден. + ДДВ.
 • Во времетраење од 30 дена: 3,000 ден. + ДДВ.

Со димензија 300×600 на почетна страна и одбраната категорија во десниот дел од веб страната (сајд-барот):

 • Во времетраење од 15 дена: 3,000 ден. + ДДВ.
 • Во времетраење од 30 дена: 4,500 ден. + ДДВ.

 

За сите останати прашања, контактирајте не на info(at)pedigre.mk или на телефонските броеви: 070 373 083.